Sunday, April 3, 2011

Bo zho ginwa....

Nemewgishek yawen ngom nijneshnabek....
Nweshmon bgeji mine mno wendem ode gishek.....

It's Sunday today my fellow natives....
Rest up and enjoy the day....

Bama pi mine wabek nge mbyegeyemen.....

Nin se Neaseno...

No comments:

Post a Comment